Evoliucija ir teorija                                                                                   "abejonės galimybė nėra pagrindas abejoti "

                                                                                    " the possibility of doubt is not a reason for doubt"
                                                            ("The Character of Scientific Change" - philosopher of science Dudley Shapere)

 

 

  Čia bus pristatoma nauja teorija Žmogui (bent jau nesimato akivaizdžių, gausių ir kasdieniškų jos panaudojimo būdų), nors joje aprašomi metodai seniai Gamtos naudojami, o ir žmogaus įžvelgiami joje. Ji peržengia ir norimos sukurti Bendrosios jungtinės teorijos rėmus. Šios teorijos negalima laikyti vien tik turinčia fizikinę, matematinę ar humanitarinę išraišką. Ji puikiai atitinka multisisteminės veiklos etaloną.  Ši teorija turi gan neįtikėtinai dideles galimybes (lyginant ir su įprastinėmis teorijomis) tiek pačiuose fundamentaliausiuose aspektuose, tiek taikyme praktikoje. 

 

   Kai kurie šios teorijos pagrindai yra tiek paprasti ir visur esantys, kad sunku įsivaizduoti situaciją,  jog kada nors jie nebus dėstomi bendrojo lavinimo mokyklose, kai kurie išvestiniai dalykai nebus  plačiai taikomi versle, moksle, visuomeniniuose poreikiuose, pasaulėžiūrose, etikoje ir t.t. 

 

  Tad su ja verta, gal ir privalu susipažinti, nes gyvenimo tempas bei našesnių sprendimų ir veiklų poreikis kurį laiką dar neišnyks iš žmogaus dienotvarkės.  

  Čia kol kas bus apsiribojama tik tuo knyginiu teorijos pateikimo aspektu. Jame viskas stengtasi supaprastinti ir gal net subuitinti. Kitos versijos ar tolimesnės perspektyvos bent kol kas bus paliekamos nuošalyje.

 

   Taigi čia bus pereita prie knygutės pratarmės ir sekančių skyrių. Pirmo skyriaus nuorodoje įdėtas knygutės "Bendroji Struktūros Evoliucija" (132 psl.) visas pirmas skyrius (21 psl.).
7. 3. 2008 įdėtas ir antras skyrius.

 
p.s.

Nemažai bendrų  sąsajų galima aptikti ir su  Stephen Hawking knygos  A Briefer History of Time” (2005)  medžiaga. To galima rasti tiek atskirų sprendimų lygyje, tiek bendrajame požiūryje.

Tik gal atkreiptinas dėmesys į tai, jei  pastaroji knyga nebūtų skaitoma su susidomėjimu, tai gal nevertėtų pradėti skaityti ir „Bendrosios Struktūros Evoliucijos“. Šios dėstymas, manosi, yra tikrai sunkesnis ir ne toks pagaulus.


shop.abc.net.au/browse/product.asp )

                             Bendroji Struktūros Evoliucija sutrumpintai -  BESTEV    (BESTEV )