Pratarmė

   Apie turinį

   Čia gana populiariai bus pateikiama susipažinimui teorija, kuri, mano subjektyvia nuomone, turėjo atsirasti  maždaug kartu su Niutono ar Darvino darbais.   Galima manyti, kad Niutono ir Darvino darbai išsivystė į  vieną dabarties bendrinę mokslo ir pažinimo padėtį. Ir įsivaizduojant, kad  tada galėjo pradėti vystytis ne viena, o kelios tokios bendrinės pažinimo kryptys, tai reikštų, kad viena jų visai neevoliucionavo. 

  Tad tokia neevoliucionavusi žmogaus darbais pažinimo kryptis čia ir bus aptarta.

   Ją galima įrodyti/įrodinėti panašiu lygiu, kaip ir minėtus Darvino ar Niutono darbus. Tik dabar jau yra  išsivystęs vienos bendrinės krypties mokslas ir jo galimybės prisidėti aiškinant gretimą kryptį (esančią užuomazgoje) turi nepalyginamai didesnę potenciją, nei tų abiejų  pažinimo krypčių startavime kartu (kai ir esamas mokslas kaip pažinimo kryptis  irgi buvo sąlyginėje užuomazgoje).

   Tad pateikiama kryptis yra tiek atsilikusi nuo esamos ir išsivysčiusios, kad joje sunkiai įsivaizduojamas neaudringas pažinimo  procesas, kuriame techninės galimybės gali (gal ir smarkiai) viršyti žmogaus psichologines galimybes.

 Šis požiūris (teorija, Gamtos vyksmų aprašymas), manau, išlaiko visus klasikinius bruožus. Neturi jis kažkokių ekstravagantiškų, hipernovatoriškų, supersudėtingų, modernių ir t.t. prieskonių.

   Turbūt, Gamtos sprendimų paprastumas išrado žmogui genialumo sąvoką.....

 

   Apie pateikimo būdą

  Šiame leidinyje nėra tikslo viską tiksliai ir detaliai išdėstyti, jame daugiau siekiama tik supažindinti su pasirinkto požiūrio  esmingesniais momentais. Išsamesnė analizė gal pateiktų kiek kitokį, tikslesnį vaizdą, bet padidintų teksto apimtis, nors nuo to pirminė susipažinimo stadija su tokiu požiūriu (teorija) gal ir nepalengvėtų. Gal nepadaugėtų ir  norinčių su tokiu požiūriu susipažinti...
  Iš kitos pusės čia yra pasirinktas subjektyvus matymas, kaip turėtų atrodyti pats paprasčiausias, lengviausiai priimamas ir suprantamas naujos teorijos pristatymas.
  Dar iš kitos pusės tai skirta ir išsiblaškiusiam skaitytojui ir ne, nes yra ir nemažai pasikartojimų ar labai artimų viena kitai sampratų. Dalis skaitytojų gal  ir ignoruos kai kurias mintis, kai kam tai gal ir pritiks...
  Dar iš kitos pusės tai yra ir privatus, izoliuotoje aplinkoje subrendęs požiūris, tad jis nėra pilnai adaptuotas viešos erdvės atitinkamų sričių (kalbinių, mokslinių) įprastiniams standartams.
   Tad gali tekti tiesiog stengtis daugiau žiūrėti esmės, o ne žodžių skambesio..

  Norint nors minimaliai susipažinti su pateikiamo požiūrio pagrindais, reikėtų  kiek nuodugniau perskaityti bent pirmo skyriaus  santrauką knygutės pabaigoje smulkiu šriftu (125 psl.)

         ----- ---------
   Nors ši teorija ir grynai mechaninė, bet ji turi didelį krūvį žmoniškajam pozityvumui skleistis.
 
 

   Tad pozityvių nuotaikų ir laisvės mintims.

                                                                                    

                                                                                                   Autorius

 

                                                                 (Pratarmė iš leidinio "Bendroji Struktūros Evoliucija")